E-mail: info@bartros.nl

Waar bent u naar opzoek?

None

Zwolle

Project - Foto's van Zwolle

Het centraal station van Zwolle in de avond

Zwolle is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap. De lange historie van Zwolle is terug te zien aan het Marktplein en de oude Kerken. Ook is nog goed te zien hoe in het verleden kanalen werden gebruikt voor transport door de stad. Hieronder een selectie van foto’s van Zwolle, waaronder thorbeckegracht, de Peperbus en natuurlijk het stadsaanzicht.

De oudste sporen van bewoning stammen uit de jonge steentijd. Rondtrekkende stammen bewoonden toen de dekzandruggen. In sommige bronnen worden deze stammen ook wel aangeduid als het Isalavolk, naar de Latijnse naam van de IJssel.Bij de aanleg van Ittersumerbroek, een wijkgedeelte van Zwolle-Zuid, zijn in 1993 grondsporen gevonden van twee paalcirkels uit de bronstijd. Deze worden ook wel het Woodhenge van Zwolle genoemd.De oudste schriftelijke vermelding, uit 1040, spreekt over een aan Sint-Michaël gewijde parochiekerk. In 1230 kreeg Zwolle van zijn landheer de Utrechtse bisschop Wilbrand van Oldenburg stadsrechten als dank voor hulp bij het bouwen van een burcht in Hardenberg. Dit naar aanleiding van de Slag bij Ane. Bij de stadsbrand van 1324, bewust aangestoken door roofridder Zweden van Voorst, ging de stad bijna geheel in vlammen op. Negen gebouwen, waaronder de kapel en de refter van het Bethlehemklooster, bleven staan, omdat ze van steen waren gebouwd. Na de brand werd de stad herbouwd richting het westen. Op de plattegrond is nog verschil te zien tussen het grillige stratenpatroon in het oostelijke binnenstadsdeel dat dateert van voor de brand, en het veel regelmatiger stratenpatroon van na de brand.

De Gouden Eeuw van Zwolle was evengoed te danken aan het feit dat de stad in 1407 als handelsstad, vermoedelijk voor de tweede keer, toetrad tot de Hanze. Aan de macht van de gilden in het stadsbestuur maakte bisschop Frederik van Blankenheim een hardhandig einde in de Luchtnacht van 1416. In 1438 verkreeg Zwolle stapelrecht van bisschop Rudolf van Diephout. De keizer van het Heilige Roomse Rijk bevestigde in 1448 de stadsrechten van Zwolle door de stad op te nemen onder de steden van het Duitse Rijk. Tegelijkertijd met Deventer en Kampen werd Zwolle in 1495 door Keizer Maximiliaan I erkend als Vrije Rijksstad.De gemeente Zwolle telde op 1 januari 2021 129.827 inwoners. Op 14 december 1994 werd de in Westenholte geboren Kyra Mepschen de 100.000e inwoner van Zwolle. Met de geboorte van Lucas Hoen verwelkomde burgemeester Henk-Jan Meijer de 115.000e inwoner. Sinds 1997 maakt de gemeente Zwolle deel uit van het Grotestedenbeleid van de regering en zijn er extra middelen beschikbaar gekomen om de problemen in enkele wijken aan te pakken.Zwolle had in 2017 54.388 huishoudens en de gemiddelde woonruimtebezettingen was 2,3. In 2017 was 53% een koopwoning en 47% een huurwoning; 64% van de woningvoorraad was gebouwd na 1970. In 2018 waren er 11.788 bedrijven binnen de gemeente met 98.170 arbeidsplaatsen. In 1996 waren er nog 59.475 arbeidsplaatsen, in 2000 waren dat er al 74.022.

Black Francis brengt een hommage aan Herman Brood naast zijn standbeeld in Zwolle op 29 februari 2008. Zoals in zoveel plaatsen heeft ook Zwolle een scheld- of bijnaam voor zijn inwoners, die in de loop van de eeuwen is uitgegroeid tot geuzennaam. Een volksverhaal moet de naam ‘blauwvingers’ verklaren. In eerste instantie was de naam puur als scheldnaam in zwang. In de Middeleeuwen bestond er een flinke rivaliteit tussen de steden Zwolle en Kampen. Men maakte elkaar het leven zo moeilijk mogelijk: Zwollenaren werden beroofd, het vee van de Kampenaren werd gestolen. Later zijn de Zwollenaren de naam als een geuzennaam gaan zien. Ieder jaar worden er zogenaamde Blauwvingerdagen georganiseerd. Op deze dagen is er markt en zijn er allerlei activiteiten.De naam Blauwvinger duikt in 2007 op aan de andere kant van de oceaan als titel van een cd van de Amerikaanse artiest Black Francis, getiteld Bluefinger. Deze cd is geïnspireerd op de bekende overleden muzikant en kunstenaar Herman Brood, wiens wieg in Zwolle stond.

Meer foto's van Zwolle