Foto’s van Kampen

Kampen is een stad en 67 m in de provincie Overijssel, Nederland. Het is een lid van de voormalige Hanze en ligt aan de benedenloop van de rivier de IJssel. Kampen is een Hanzestad met een mooi waterfront en prachtige authentieke staten. Een lust voor de fotografie. De gemeente Kampen telde in 2019 53.779 inwoners en heeft een oppervlakte van 161,79 vierkante kilometer. Kampen ligt in het noordwesten van Overijssel en is de grootste stad in deze regio. De stad Kampen zelf heeft zo’n 37.000 eenden.

Kampen heeft een van de best bewaarde oude stadjes van Nederland, inclusief overblijfselen van de oude stadsmuur en tal van centra. Opvallend zijn ook de drie bruggen over de IJssel die Kampen met IJsselmuiden en Kampereiland verbinden, het landbouwgebied tussen de takken die de IJsseldelta vormen, en een windmolen. Sinds november 2018 liggen de stad en enkele gemeenten op een riviereiland. Tussen de 14e en 16e eeuw was het de grootste stad van Noord-Nederland. De stad ligt ongeveer 90 kilometer ten noordoosten van Amsterdam.

Op 11 augustus 1572 werd de stad op de Spanjaarden veroverd door Willem van den Bergh, een broer van Willem van Oranje. Na het bloedbad van Zutphen op 15 november gaf de stad zich vrijwillig over aan de Spanjaarden. In 1578 wisselde de stad weer van eigenaar na het beleg van Kampen onder leiding van George van Alain. Vanwege het recht om de IJsseldelta te vergroten, was Kampen eigenaar van het groeiende Kampereiland. Vanaf 1500 werden de eilanden verpacht. De huren waren zo hoog dat de stad geen belastingen hoefde te heffen. In oktober 1670 was Kampen de eerste van vier Nederlandse steden die kapitaal bijeenbrachten door een Tontine uit te geven. De Frans-Nederlandse oorlog, uitgevochten door de Republiek van de Verenigde Nederlanden tegen het Koninkrijk Frankrijk, Zweden, het bisdom Münster, het aartsbisdom Keulen en het koninkrijk Engeland betekende een definitief einde aan de enorme macht van de stad.

Met de verzanding van de IJssel kwam vanaf 1430 geleidelijk een einde aan de welvaart van de stad wilde lange tijd geen vakbond tekenen en economische en politieke concessies doen aan andere steden, zoals gebruikelijk was in de Hanze. Toen het graafschap Holland testrijde trok met de Hanze kwam er een einde aan deze situatie: de stad moest in de oorlog een kant kiezen. De stad was oorspronkelijk meer gericht op de Baltische handel en handel met het achterland van de Rijn, en werd daarom in 1441 formeel lid van de Hanze. De stad had veel invloed in de Bond; ondanks luid protest van de andere steden in de benedenloop van de IJssel en van andere Hanzesteden, stemde de Bond in 1448 in om een ​​brug over de rivier te bouwen. Dit project is in slechts vijf maanden gebouwd. Met deze brug heeft de plaats zich aangemeld om een ​​nauwere relatie met het achterland te kunnen ontwikkelen.

Pas in de 19e eeuw werd de stad weer bekend. De stad was vanaf zee moeilijk te bereiken, omdat de omringende moerassen dichtslibden en ondiep werden. In de voorgaande jaren is de waterloop van de IJssel meerdere keren gebaggerd, maar de kosten waren relatief hoog en binnen enkele jaren slibde de rivier weer dicht. Omdat de IJssel hier meerdere deltavorming mondingen had, is de hoofdroute van de rivier meerdere keren verschoven. In de 19e eeuw werd een nieuwe strategie ingevoerd om dit probleem aan te pakken: sommige waterlopen werden afgedamd om meer water met hogere snelheid via een of twee hoofdroutes mogelijk te maken. Dit had als voordeel dat er minder zand en slib werd afgezet en leidde tot een rivierloop die “zichzelf schoonveegde”. Spilfiguur in dit verhaal is stadsarchitect Nicolaas Plomp, die zich naast zijn werk voor het huidige IJsselfront van de stad  ook bezighield met waterbouw. Vanwege de opkomende industrie in de 19e eeuw en het belang van wegen en spoorwegen voor de economie, werden snelwegen en verharde wegen aangelegd om transport over zand- en modderwegen te vervangen.

Over de afbeeldingen van Kampen

Hier onder heb ik een galerie met een selectie gemaakt van mijn foto’s en beelden van Kampen. Wil je een foto van Kampen op deze pagina stuur mij dan een mail. Deze zijn allemaal verkrijgbaar als print, inzetbaar als bedrijfsaankleding of marketing doeleinden voor online en offline gebruik. Wil je meer informatie stuur mij dan een mail op: info@bartros.nl of een DM op mijn instagram kanaal. 

Het aangezicht van Kampen in het blauwe uur.

Aangezicht van Kampen in het blauwe uur

Alle  foto’s van Kampen