Foto’s van Den Haag

Den Haag is een van de oudste steden van Nederland. En archeologisch onderzoek toont aan de stad in een gebied ligt dan al veel langer dan dat is bewoon door mensen en oud Hollanders. Voor een stadsfotograaf is Den Haag echt een geweldige stad. Net als in Utrecht kan je er zowel oude en nieuwe gebouwen en stadsdelen vinden. Ook licht natuurlijk het strand en Scheveningen om de hoek. Hier onder vindt je een selectie van mijn foto’s van Den Haag met onder andere het parlementsgebouw, het binnenhof, de Muzen toren en natuurlijk het vernieuwde centraal station de NS.

In het Haagse gebied woonden al vroeg mensen, lang voordat er sprake was van een dorp met de naam Den Haag. De oudste archeologische vondsten gedaan in de omgeving van het Binnenhof dateren uit circa 3000 voor Christus zo werd in 1912 bij de bouw van Hotel Centrale aan de Lange Poten, nu onderdeel van het Tweede-Kamercomplex, een gave vuurstenen vuistbijl gevonden, waarvan de gebruikers ingedeeld kunnen worden bij de Vlaardingen-cultuur.

In de 2e eeuw na Christus lag er in de duinen aan de zuidrand van de stad een Romeins fort met bijbehorende nederzetting, de zogenaamde Vitus van Ockenburg. Hier zijn al vanaf de jaren 20 opgravingen verricht.

Het huidige Den Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek waar al een hofstede stond van vrouwe Mijlands van Wassenaer een bescheiden kasteel bouwde dat de zetel werd van de graven van Holland. De plaatsnaam ‘s-Gravenhage en de naam van de Gravenstraat voor de verbinding tussen het Kerkplein en het huidige Buitenhof verwijzen nog daarnaar. In 1248 liet graaf Willem II, bovendien Rooms-koning geworden, een meer passend kasteel bouwen aan een duinmeer, de huidige Hofvijver. Zijn zoon Floris V zorgde er na Willems vroegtijdige dood voor dat de Ridderzaal voltooid werd. De Ridderzaal en het Binnenhof werden versterkt, maar het dorp eromheen kreeg nooit stadsrechten, al bleef Den Haag residentie van de graven van Holland en hun opvolgers. Den Haag kon groeien als compromis tussen de Hollandse steden, maar diezelfde steden zorgden ervoor dat Den Haag geen vestingstad werd.

In 1528 werd Den Haag overvallen door de Gelderse veldheer Maarten van Rossum, die de nederzetting buiten het grafelijk kasteel brandschatte, waardoor de brandstichting werd afgekocht. Ook tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog werd Den Haag genadeloos geplunderd en raakte het bijna ontvolkt. De stad was het Spaanse hoofdkwartier tijdens het Beleg van Leiden.

Al zeker sinds circa het begin van de 15e eeuw telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. Een stad plagt in die tijd echter een zeer verregaande mate van zelfbestuur te hebben en de graven van Holland (en later hun opvolgers: de hertogen van Bourgondië en de Habsburgers) kozen ervoor om het in hun eigen residentie zelf voor het zeggen te hebben. Vanaf 1585 zette de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden deze praktijk voort, omdat Den Haag de plaats was waar het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal, resideerde. Ook was het stadhouderlijk hof daar gevestigd. Aanvankelijk had het er in de jaren 1580 nog om gespannen of het verwoeste Den Haag weer zou worden opgebouwd: de machtige stad Delft wilde in haar directe omgeving de opkomst van een gevaarlijke rivaal liever verhinderen, ook omdat deze stad wenste dat de Staten-Generaal zich blijvend in Delft zou vestigen. Er werd toch tot wederopbouw besloten, en de Staten-Generaal vestigden zich, na onder andere Middelburg, in 1585 definitief te Den Haag.

Den Haag heeft zwaar geleden onder de Duitse bezetting. Allereerst werden ongeveer 11.000 Haagse Joden naar de vernietigingskampen afgevoerd, waarvan er slechts enkele honderden terugkeerden. Vele kantoorbeambten verloren hun baan doordat Nederland werd afgesneden van zijn koloniën en overige zakelijke belangen in het buitenland. De Rijksoverheid viel onder de bezetter met als gevolg loyaliteitsconflicten of ontslagen onder de vele Haagse ambtenaren. Duizenden woningen werden gesloopt. De Hongerwinter van 1944-1945 kostte honderden verzwakte mensen het leven.

 

Over de afbeeldingen van Den Haag

 Hieronder heb ik een galerie met een selectie gemaakt van mijn foto’s en beelden van Den Haag. In mijn mening zijn dit dan ook de mooiste foto’s van De Haag die ik genomen heb. Deze zijn allemaal verkrijgbaar als print, inzetbaar als bedrijfsaankleding of marketing doeleinden voor online en offline gebruik. Wil je meer informatie stuur mij dan een mail op: info@bartros.nl of een DM op mijn instagram kanaal. 

Foto van de Passage in Den Haag. Overdekte winkelstraat.

Foto van de Passage in Den Haag. Overdekte winkelstraat.

Alle  foto’s van Den haag